informačně-turistický portál
V TURISTICKÉM SRDCI BESKYD

Členové SPOM

sdruženi podnikatelů obce Morávka

Vážení hosté,

na stránkách www.moravka.eu Vás vítá „Sdružení podnikatelů obce Morávka“ a srdečně Vás zve k návštěvě jednoho z nejpěknějších koutů Moravskoslezských Beskyd.

Sdružení podnikatelů obce Morávka vzniklo proto, aby podnikatelé v oblasti turistického ruchu společným úsilím vytvořili lepší podmínky pro poskytování služeb vedoucích k Vaší spokojenosti a k rostoucí návštěvnosti Morávky a jejího okolí. Přírodní podmínky, počet ubytovacích zařízení a jejich vybavení vytváří ideální podmínky pro turistiku, lyžování, relaxaci a obnově sil našich hostů.

Spojením úsilí jednotlivých podnikatelů chce sdružení dosáhnout vyšší úrovně a širší komplexnosti služeb. Hlavní pozornost je orientována na kvalitnější a podrobnější informovanost návštěvníků o rozsahu již nabízených služeb a to zejména prostřednictvím těchto webových stránek a realizací nového orientačního systému v obci. To Vám zajisté usnadní volbu turistické trasy a využití nabízených sportovních možností a gastronomických zážitků ve všech zařízeních turistického ruchu na území Morávky.

Sladěním jednotlivých investičních záměrů, pořádaných akcí a nabízených atrakcí dnes i v budoucnu tak sdružení přinese jistě další rozvoj vedoucí k Vaší spokojenosti. Při realizaci těchto záměrů spolupracujeme se zastupitelstvem obce stejně jako s jednotlivými obyvateli Morávky a tuto spolupráci chceme do budoucna nadále rozšiřovat. Obyvatelům Morávky poskytujeme významné výhody při využití našich zařízení a chceme rozsah těchto výhod dále rozšiřovat. Informace o těchto možnostech budou zveřejňovány zejména prostřednictvím těchto webových stránek.

Sdružení není uzavřenou společností. Nabízí možnost zúčastnit se jeho činností i ostatním podnikatelům a řemeslníkům, kteří podnikají na území Morávky a v jejím okolí. Naše reklamní a informační zdroje jim budou k dispozici.

Chceme, aby tyto webové stránky sloužily nejen hostům, ale také obyvatelům Morávky a usnadňovaly jim běžný život.

Naším záměrem je ve spolupráci s vedením obce, občany Morávky a ostatními sympatizanty systematicky budovat prestižní postavení Morávky v nejširším okolí a dosáhnout uznání obce a dosažení její pozice, která jí právem náleží.

Přijeďte nás navštívit, ochutnejte gastronomické speciality, protáhněte si tělo vycházkou třeba k pramenům řeky Morávky. U nás je hezky!

Za členy sdružení předseda „SPOM“ Ing. Oldřich Volný, CSc.